Terje Langaker AS – Kjemisk - Tekniske spesialprodukter
 • OLJER      
 • SMØREMIDLER      
 • TILSETNINGER      
 • AEROSOLER      

Telefon

Ørmenåsen 1

1615 Fredrikstad

Vask og avfetting

Såpe-, vask- og avfettingsprodukter

Bilvask med voks

Vannbasert alkalisk vaskemiddel med voks.

BRUKSOMRÅDE:
Manuell vask av biler, båter, campingvogner o.l.

BLANDINGSFORHOLD:
2 dl bilvask m/voks til 10 liter vann.

BRUKERVEILEDNING:

 • Fyll en bøtte med kaldt eller lunkent vann og tilsett 2 dl Bilvask m/voks.
 • Vask med svamp eller vaskekost, skyll av med rent vann.
 • OBS! Ikke skyll av med høytrykk. Voksen kan bli fjernet.
 • Resulterer i et blanktpolert utseende.

Citrusrens

Petroleumsbasert rensemiddel

BRUKSOMRÅDE:
Spesialprodukt for fjerning av asfaltflekker og limrester fra reklamefolie m.m.

BLANDINGSFORHOLD:
Skal ikke blandes ut, men brukes slik den er helst på tørre overflater.

BRUKERVEILEDNING:

 • Dusj på med lavtrykksprøyte, la produktet virke før det spyles av med vann, gjerne høytrykk.
 • Ikke la produktet tørke før det spyles av.
 • La ikke produktet tørke på malte eller lakkerte flater.
 • Må ikke brukes på varme motorer pga. brannfare.
 • Bruk gjerne åndedrettsvern.

Citrusvask

Alkalisk, vannbasert mikroemulsjon.

BRUKSOMRÅDE:
Til fjerning av olje, fett, asfalt o.l. Avfetting for biler, plastbåter, busser, lastebiler, verksteder, maskiner o.l.  Suveren til vask av verkstedgulv med oljesøl!

BLANDINGSFORHOLD:
Vanlig vask; 1: 50 Sterkt tilsmusset vask; 1: 5.

BRUKERVEILEDNING:

 • Spe vaskemiddelet med vann før det sprøytes på, nedenfra og oppover.
 • La vaskemiddelet være på i 1 – 5 minutter før det spyles av.
 • Vaskeløsningen må IKKE tørke på malte, lakkerte flater eller glass da dette kan føre til matte/ skjoldete resultater.
 • OBS! Ved sterk blanding kan produktet skade gummilister.

Industrirent

Vannbasert, sterkt alkalisk vaske og rengjøringsmiddel. Etsende.

BRUKSOMRÅDE:
Til vask av sterkt tilsølte flater i industrien. Maskiner, lastebilrammer, verksteder, containere, landbruk, om bord i skip. Også meget godt egnet som felgrens, fjerner sot og bremsestøv. Følg nøye blandingsforholdene for best resultat.

BLANDINGSFORHOLD:
Vanlig vask 1 : 200 Sterkt tilsmusset vask 1 : 20. ANBEFALES IKKE SOM VANLIG BILVASK. Sterk blanding på blanke flater som lakk og listverk, kan gi skader. NB! La IKKE produktet tørke på overflaten..

BRUKERVEILEDNING:

 • Påføres med lav eller høytrykksprøyte.
 • La dette virke i 2 – 5 minutter før avspyling.
 • Virketiden og konsentrasjonen økes dersom vaskeløsningen påføres på våte flater.
 • Spyles av med vann eventuelt høytrykk.

Motorvask – Avfetting

Petroleum basert avfettingsmiddel.

BRUKSOMRÅDE:
Avfetting av maskiner, motorer, motordeler, biler, verkstedsgulv, lastebiler o.l.

BLANDINGSFORHOLD:
Skal ikke blandes med vann. Produktet er klart til bruk og skal ikke blandes ut.

BRUKERVEILEDNING:

 • Påføres med sprøyte, kost eller svamp. Produktet skal legges på tørr bil.
 • Spyles av med såpe (POWER UNIVERSAL) og vann, bruk gjerne høytrykk.
 • Må ikke påføres varme motorer pga. brannfare.
 • NB! Produktet skal ikke blandes med vann.

Micro Extra

Vannbasert, alkalisk avfettingsmiddel.

BRUKSOMRÅDE:
Vinterforvask.  Micro Extra er et høykonsentrert avfettingsmiddel til fjerning av olje, asfalt, sot og smuss. I utspedd form brukes produktet til avfetting av biler, understell, kapell, maskiner og utvendig båtvask. Egner seg godt i bilvaskemaskin – Spesielt vintertid.

BLANDINGSFORHOLD:
Vanlig vask; 1 : 50 Sterkt tilsmusset; 1 : 10

BRUKERVEILEDNING:

 • Vaskeløsningen spes ut i vann.
 • Påføres nedenfra og oppover, la det virke i 2 – 5 minutter før avspyling.
 • Konsentrasjonen og virketiden økes dersom vaskeløsningen påføres våte flater.
 • La IKKE produktet tørke på overflaten, det kan gi skjolder.

Micro Forvask

Middels alkalisk rengjøringsmiddel.

BRUKSOMRÅDE:
Sommerforvask. Micro Forvask er et konsentrert rengjøringsmiddel til fjerning av olje, asfalt, sot og smuss. Rengjøringsmiddel til biler, båter, containere, kapell, maskiner, i industrien o.l.

BLANDINGSFORHOLD:
Vanlig vask; 1: 50 Sterkt tilsmusset; 1: 10
Dosering er avhengig av årstid, temperatur, grad av nedsmussing og smusstype.

BRUKERVEILEDNING:

 • Påføres med svamp, lav eller høytrykksprøyte. Vaskemiddelet løses opp i vann.
 • Påføres nedenfra og oppover, la dette virke i 2 – 5 minutter før avspyling.
 • Virketid og konsentrasjon økes dersom vaskemiddelet påføres på våte flater.
 • La ikke produktet tørke på overflaten, dette kan gi skjolder.

Kalkfjerner – Syrevask

Sterkt surt vaskemiddel

BRUKSOMRÅDE:
Fjerning av betong, kalk, sementrester, diverse oksyder og rust.  Meget godt egnet til vask av aluminium f.eks. felger og lastebil lemmer. Fjerning av skjellgroe på båter, samt vanskelig område ved vannlinje.

BLANDINGSFORHOLD:
Brukes som konsentrat eller blandes ut i vann etter behov. Det anbefales å teste på et lite område før bruk.  NB! La IKKE produktet tørke på overflaten.

BRUKERVEILEDNING:

 • Siden produktet er saltsyrebasert anbefaler vi å teste på et lite område før bruk, for å unngå skader på ømfintlige flater.
 • Produktet påføres med svamp eller børste, la ikke tørke. Bruk vernebriller, vernehansker og åndedrettsvern da dette produktet avgir sterk lukt.
 • Etter en stunds virketid, spyles det med store mengder vann.
 • Ved tykke belegg, repeter behandlingen til ønsket resultat.

Power Universal

Vannbasert, alkalisk universal vaskemiddel.

BRUKSOMRÅDE:
Dette er et universalvaskemiddel som har et bredt bruksområde. Meget godt produkt til vask av bil, båt, kalesjer og husvask. Felgrens, dekkrens, interiørrens, tepperens, fasadevask, gulvvask, verkstedgulv, landbruksredskap, bad, stekeovn, møbelrens, grill, kjøkkenventilator, solarier, kaffetrakterrens, flekkfjerner, delevask, anleggsmaskiner, delevask, malerkoster og stall.
Power Universal er godt egnet til høytrykksvask.

BLANDINGSFORHOLD:
Vanlig vask; 1 : 50 Sterkt tilsmusset; 1 : 10
Bilvask m høytrykk (sommer) 1:20-1:50, Bilvask m høytrykk (vinter) 1:5-1:10, Bilvask m bøtte og svamp (sommer) 3dl/ 10L vann, Bilvask m bøtte og svamp (vinter) 5dl/10L vann, motorvask 1:5, felgrens 1:5, dekkrens 1:5, interiørrens 1:20, tepperens 1:20, fasadevask 1:10, gulvvask 1:100, verkstedgulv 1:5, landbruksredskap 1:1-1:10, bad 1:10, stekeovn 1:5, møbelrens 1:20, grill 1:5, kjøkkenventilator 1:10, solarier 1:20, kaffetrakterrens 1:50, flekkfjerner 1:5, delevask 1:5, anleggsmaskiner 1:1-1:5, malerkoster 1:10 og fjøs/stall 1:5.

BRUKERVEILEDNING:

 • Vaskemiddelet løses opp i vann.
 • Påføres nedenfra og oppover, la dette virke i 2 – 5 minutter før avspyling.
 • Virketid og konsentrasjon økes dersom vaskemiddelet påføres på våte flater.